Dr Filip Nowakowski – nowy lekarz ginekolog i położnik