Medicenter korzysta wyłącznie z energii odnawialnej