Najbliższe zapisy do dr Cygan i dr Elwertowskiego we wtorek 12 listopada