Powiększamy stale POZ – zapraszamy do składania deklaracji