Szczepimy p. Covid 19 trzecią dawką i bezpłatnie p. grypie