Wizyta u lekarza POZ dla obywateli Ukrainy i osób spoza Warszawy