Prof dr hab Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska – gastroenterolog